Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 28
2019
Issue 2(84)
Tytuł artykułu: Badania modelowe skuteczności oczyszczania ścieków w piasku średnim z warstwą wspomagającą z hydro-antracytu

Autorzy (ORCID): KALENIK, M. (0000-0001-6184-1899)

Słowa kluczowe: przydomowa oczyszczalnia ścieków, drenaż rozsączający ścieki, hydro-antracyt

Streszczenie: Badania modelowe oczyszczania ścieków przeprowadzono w złożu z piasku średniego z warstwą wspomagającą z hydro-antracytu o miąższości 0,10 i 0,20 m. Zaobserwowano, że w odniesieniu do podstawowych parametrów jakościowych (zawiesin ogólnych, BZT5, ChZT, azotu ogólnego, fosforu ogólnego), skuteczność oczyszczania ścieków była zgodna z polskimi normami odprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych. Stwierdzono, że złoże gruntowe z piasku średniego z warstwą wspomagającą z hydro-antracytu o miąższości 0,20 m wykazuje większą skuteczność oczyszczania ścieków w porównaniu do warstwy wspomagającej o miąższości 0,10 m. Zastosowanie w złożu gruntowym tego rozwiązania zwiększyło skuteczność usuwania zawiesiny ogólnej średnio o 3,1%, BZT5 średnio o 1,5%, ChZT średnio o 11,3%, azotu ogólnego o 29,4%, azotu amonowego średnio o 1,2% i fosforu ogólnego o 23,0% w porównaniu do warstwy wspomagającej o miąższości 0,10 m. Badania potwierdziły, że hydro-antracyt o granulacji 1,8–2,5 mm może być stosowany do wspomagania usuwania związków azotu i fosforu ze ścieków z zastosowaniem drenaży rozsączających.

DOI: 10.22630/PNIKS.2019.28.2.24

Cytowanie w stylu APA: Kalenik, M. (2019). Badania modelowe skuteczności oczyszczania ścieków w piasku średnim z warstwą wspomagającą z hydro-antracytu. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 28 (2), 257-267. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.2.24

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kalenik, 2019), następne powołania: (Kalenik, 2019)

Cytowanie w stylu Chicago: Kalenik, Marek. "Badania modelowe skuteczności oczyszczania ścieków w piasku średnim z warstwą wspomagającą z hydro-antracytu." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 84 ser., vol. 28, nr 2, (2019): 257-267. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.2.24.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kalenik 2019)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_84art9pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back